• Start
  • Våra områden
  • Centrum

Område Centrum

Fastigheterna i Centrum är spridda men i huvudsak till sammanhållna kvarter. Det är fem kvarter som ligger alldeles intill Stortorget i Kungsör. Några enstaka hus och tre huskroppar finns intill Arbogaån. Alla husen i området har förstås maximal tillgänglighet till kommunala tjänster liksom utbudet från köpmännen i Kungsör. Här finns också restauranger, biograf, konditori, bibliotek mm. Uppräkningen kan göras lång – kort sagt alla samhällsfunktioner finns inom räckhåll!!

Området i sin helhet är centrumbebyggelse även om det också inrymmer lite villabebyggelse och småindustri. Från området är det bekvämt avstånd till centrum och Kung Karls skola (åk 6-9).

Liksom i de flesta övriga fastigheter i KFAB’s bestånd finns väl utbyggt Kabel-TV nät med möjlighet till Internetanslutning.

01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Skolgatan-3