Mycket att läsa i Nya Bladet

I början/mitten av december kommer KFAB:s egen hyresgästtidning "Bladet" att delas ut till alla våra hyresgäster. Denna gång har vi mycket att skriva och informera om, så därför blev det mer än ett blad.

Du kan bl a läsa om att KFAB har trygghet och säkerhet i fokus, kundundersökning kommer att genomföras under våren 2020, KFAB:s kösystem - hur fungerar det samt nya möjligheter att betala hyran via e-faktura mm. Vidare kan man ta del av vilka underhållsåtgärder vi gjort under 2019 och de trygghetsvandringar som genomförts under hösten 2019.

Hoppas du tycker om Bladet och att du hittar intressant information och läsning!

Klicka här eller på bilden för att läsa Bladet på skärmen!