Uppdaterad information Corona

KFAB har beslutat att vi endast går in och utför AKUTA fel hos hyresgästerna. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Däremot skall man alltid anmäla fel så vi kan göra en bedömning när vi kan åtgärda anmälda fel så fort som möjligt när restriktionerna lättar.