Månadsavisering

Vi har nya rutiner gällande avisering, vilket innebär att hyresavierna delas eller skickas ut månandsvis istället för, som tidigare, kvartalsvis.

Har ni frågor eller funderingar kring detta - vänligen kontakta oss på telefon 0227-415 00.