Hyreshöjning 1/2 2020

KFAB och Hyresgästföreningen har träffat avtal om 2020 års hyror. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån på bostäder och lokaler med förhandlingsklausul med 2,15 % from 2020-02-01.