Bra att veta

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna. Alla måste därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen.

Trapphus och entré

Det inte tillåtet att ställa saker i trapphuset. Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig. Cyklar, pulkor och barnvagnar mm kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle eller brandtillbud.
Vid fel i gemensamma utrymmen ska du göra en felanmälan, 0227-415 04.

Allvarliga fel i lägenheten eller huset

Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid.
Kontakta oss eller ring 0227-415 04. Vid akuta fel ring jouren, 021-13 09 00.

Nyckelbox

Ibland behöver KFAB tillträde till lägenheterna för att kunna åtgärda fel eller utföra besiktning mm. Om du inte kan vara hemma under aktuell tid, går det bra att lämna en märkt nyckel till lägenheten i nyckelboxen som i de flesta fall sitter i A-porten i respektive trapphus. Lägenhetsnyckeln lämnas i lägenheten, via brevinkastet, efter åtgärd.

Låsöppning

Behöver du hjälp med låsöppning efter ordinarie arbetstid kontaktar du jouren på telefon 021-13 09 00. Låsöppning på ordinarie arbetstid, vardagar 07.30-16.00, kontakta KFAB. Du kommer att bli debiterad för låsöppningen du vill ha utförd, både under dagtid och efter kontorstid.

Ljudnivå

Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. Undvik att spela högt, möblera om och spika i väggarna efter klockan 22.00 och före 07.00.

Fest

Meddela dina grannar om du ska ha fest. Ring på eller sätt upp ett anslag i porten. Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster tar tillräcklig hänsyn. Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera så att de inte blir störda.

Störande grannar

Om du upplever att din granne stör, kan du ta kontakt med personen och förklara situationen. Personen kanske inte är medveten om att den upplevs som störande. Hjälper inte detta kontaktar du KFAB. Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid kan du ringa vår störningsjour på telefon 021-13 09 00. Vid en konstaterad störning tar vi ut en störningsavgift på 2.000 kronor av den som stört. Vid anmälan utan anledning kan anmälaren debiteras kostnaden.

Tvättstuga

Lämna alltid tvättstugan i det skick du själv vill ha den! För allas trevnad är det viktigt att hålla sig inom bokad tvättid.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Hundar får inte rastas på trädgårdsytorna. Du ska också plocka upp efter hunden. Har du katt måste du se till att den inte sätter sig i barnens sandlådor. Tänk på att du behöver särskilt tillstånd från Miljö- och Hälsovårdsmyndigheten, för att ha kräldjur och spindlar.

Ohyra

KFAB har ett avtal med Nomor. Om du får, eller misstänker att du har ohyra, måste du kontakta oss. All bekämpning bekostas av KFAB.

Om du reser bort

Tänk på att tömma soporna. Låt någon titta till lägenheten ibland. Eftersänd posten eller låt någon ta hand om den. Om du reser bort en längre tid bör du meddela oss.

Brand

Tänk på brandfaran. Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare. Har du ingen så kontakta oss på telefon 0227-415 00.

Källsortering av hushållsavfall

Här finner du mer information om källsortering.